lotus
 Lotus Eletre har ännu inte ett europeiskt typgodkännande. Bilderna som används på denna sida är av ett fordon som endast används i reklamsyfte. Bilderna är därför vägledande och inga rättigheter kan härledas till dem. Bilderna visar tillvalsutrustning. Räckvidden kan avvika efter att fordonet har erhållit europeiskt typgodkännande.
* Målsiffror – De fordonsspecifikationer som beskrivs på denna sida är målspecifikationer baserade på simuleringar. WLTP-resultat och CO2-utsläpp meddelas  i ett senare skede. Vissa modellfunktioner, tillvalsutrustning och färger som visas kanske inte är tillgängliga eller enbart tillgängliga med en annan fordonsspecifikation. Maximal räckvidd har bestämts med hjälp av mätmetoden WLTP. I praktiken uppnådd räckvidd kan skilja sig något beroende på körsätt, hastighet, belastningsfaktorer, yttertemperatur och topografiska förhållanden. Verklig laddningstid kan också variera till följd av yttre omständigheter som typ av laddningskontakt, batteriets skick och temperatur.